SAFe®
Scaled Agile Framework

SAFe®

SAFe® on skaalautuva ketterän ohjelmisto- ja palvelukehityksen viitekehys. Malli kuvaa, mitä rooleja, aktiviteetteja ja tuotoksia liittyy laajamittaiseen ketterään kehittämiseen. SAFe® tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden parantaa kilpailukykyä, tuottavuutta sekä laatua. SAFe®:n avulla voidaan luoda yhtenäinen ketterän kehittämisen malli joka kasvattaa motivaatiota ja työtyytyväisyyttä.


SAFe® lyhyt historia

Scrum ja Extreme Programming (XP) suunniteltiin aluperin pienille dedikoiduille tiimeille. Suurien organisaatioiden ja tiimien toiminnan ketteröittämiseksi on julkaistu useita ketteriä menetelmiä soveltavia viitekehyksiä. Gartnerin (https://www.gartner.com/doc/3349217/market-guide-enterprise-agile-frameworks) Mukaan viitekehyksiä on markkinassa ainakin 13 eri viitekehystä/mallia. Näistä kolme eniten käytettyä ovat Scaled Agile Framework (SAFe®), Large-Scale Scrum (LeSS) ja Disciplined Agile 2.0.

Scaled Agile Framework on kansainvälisesti laajimmin käytössä oleva Lean ja Agile menetelmiä soveltava ketterän ohjelmistokehityksen vitekehys. Dean Leffingwell:n kehittämä ja vuonna 2011 julkaiseman viitekehyksen omistaa Scaled Agile Inc. Scaled Agile Frameworkin neljäs versio julkaistiin tammikuussa 2016.

SAFe® periaatteet

Laajojen digitaalisten palveluiden suunnittelu ja rakentaminen on yksi uuden teollisuuden monimutkaisimmista haasteista. Miljoonia rivejä koodia, monimutkaisia laitteisto- ja ohjelmistovaihtoehtoja, useita samanaikaisia eri elinkaaren vaiheessa olevia palvelualustoja, yksinkertaisia, monimutkaisia ja mahdottomia vaatimuksia - nämä ovat vain muutamia haasteita, joita uuden teollisuuden sankarit kohtaavat. Yritysten käytössä olevat digitaaliset palvelut ovat yhä monimutkaisempia ja niiden kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu yhä suurempia tiimejä, usein eri organisaatioista, eri kulttuureista ja eri kansallisuuksista. SAFe®:n ja muiden ketterin mallien tavoitteena on dokumentoida ja jakaa parhaita käytäntöjä ketterien menetelmien soveltamisessa ohjelmisto- ja palvelukehityksessä.

SAFe® viitekehyksessä on 9 periaattetta

  1. Liiketoimintatarkastelu (Take an econimic view)
  2. Systeemiajattelu (Apply systems thinking)
  3. Suunnittele vaihdettavuus ja säilytä vaihtoehdot (Assume varability, preserve options)
  4. Rakenna vähitellen, hyödynnä nopeita ja integroituja oppimisjaksoja
  5. Virstanpylväiden jatkuvan arvioinnin tulee perustua objektiiviseen tulosten arviointiin (Base milestones on objective evaluation of working systems)
  6. Tarkastele ja rajoita WIP (työpaketteja?), pienennä eräkokoja ja hallitse työjonojen pituuksia (Visualize and limit WIP, reduce batch sizes, and manage queue lengths)
  7. Pidä oikea rytmi ja synkronoi eri näkemykset (Apply cadence, synchronize with cross-domain planning)
  8. Mahdollista tietotyöntekijöiden onnistuminen (Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers)
  9. Hajauta päätöksenteko (Decentralize decision-making)

"The digital revolution is far more significant than the invention of writing or even of printing."

SAFe® koulutus ja sertifioinnit

Katso SAFe® koulutukset Oppia.fi:ssä