PRINCE2®
(PRojects IN Controlled Environments)

PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) pyrkii luomaan hallitun ja hyvin johdetun projektinhallintaympäristön sekä tarjoamaan selkeiden prosessien, komponenttien ja tekniikoiden kautta yksiselitteiden tavan kaikenlaisten projektien läpivientiin. PRINCE2® tarjoaa reaalimaailmassa testattujen parhaiden käytäntöjen kautta maailmanluokan systematiikan projektijohtamiseen.

PRINCE2® on maailman laajimmin käytetty projektinhallinnan menetelmä. Se on käytössä yli 150 maassa ja PRINCE2® sertifioituja projektiammattilaisia on yli 1 miljoona henkilöä. PRINCE2® mallin etuina ovat sen käytännöllisyys, joustavuus ja skaalautuvuus. PRINCE2® on toimialariippumaton ja näin soveltuu laajaa käyttöön projektin koosta ja toimialasta riippumatta.

PRINCE2® kehittämisessä on hyödynnetty tuhansien eri alojen projektiammattilaisten kymmenien vuosien aikana kerryttämää käytännön kokemusta.

PRINCE2® 100 sekunnissa

PRINCE2® lyhyt historia

PRINCE2® historia alkaa yhdistyneiden kuningaskuntien (UK) projektinjohtamismallista, joka tunnettiin nimellä PROMPT II (Project Resource Organisation Management Planning Techniques). 1989 CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) teki PROMPT II:sta oman versionsa ja antoi sille nimen PRINCE, joka tuli sanoista PROMPT II IN the CCTA Environment". PRINCE käyttökohteena oli aluperin IT-projektit CCTA:n toimialasta johtuen. Sen käyttö laajeni nopeasti myös yksityiselle sektorille sekä muille toimialaoille. Vuonna 1996 julkaistiin PRINCE2 ja samassa yhteydessä toimiala fokus laajentui yleiseksi. PRINCE2® käyttö laajeni ja vuonna 2009 julkaistun päivityksen yhteydessä myös projektinhallintamallin nimi muuttui, siitä tuli 'PRojects IN a Controlled Environment' vaikkakin tuttu PRINCE2® lyhenne pysyi samana. Viimeisin päivitys PRINCE2® metodiikkaan tuli toukokuussa 2017 jolloin PRINCE2:2017 julkaistiin.


"The digital revolution is far more significant than the invention of writing or even of printing."

PRINCE2® periaatteet

PRINCE2® periaatteet sisältävät seitsemän periaatetta, teemaa ja prosessia.

Periaatteet

 1. Jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu - Continued Business Justification
 2. Jatkuva oppiminen - Learn from Experience
 3. Roolien ja vastuiden määrittely - Defined Roles and Responsibilities
 4. Vaiheistus - Manage by Stages
 5. Poikkeamiin puuttuminen - Manage by Exception
 6. Keskity lopputuotokseen - Focus on Products
 7. Räätälöi ympäristöön sopivaksi - Tailor to Suit the Project Environment

Teemat

 1. Liiketoimintatarkastelu - Business case
 2. Organisaatio - Organization
 3. Laatu - Quality
 4. Suunnitelmat - Plans
 5. Riskit - Risk
 6. Muuutos - Change
 7. Edistyminen – Progress

Prosessit

 1. Projektin valmistelu - Starting up a Project
 2. Projektin käynnistäminen - Initiating a Project
 3. Projektin ohjaaminen - Directing a Project
 4. Projektin kontrollointi - Controlling a Stage
 5. Projektituotosten hallinta - Managing Product Delivery
 6. Projektivaiherajojen hallinta - Managing a Stage Boundary
 7. Projektin päättäminen - Closing a Project
"The Last ten years of IT have been about changing the way people work. The next ten years of IT will be about transforming your business.

PRINCE2® koulutus ja sertifioinnit

PRINCE2® valmennuksia voivat järjestää sertifioidut ja hyväksytyt koulutusorganisaatiot ja –kouluttajat. Näin halutaan varmistaa ja taata kouluttajan ja koulutusten laatu. Suomessa ainoa Acceredited Training Organisaatio (ATO) on Wakaru Oy.

Katso PRINCE2 koulutukset Oppia.fi:ssä


PRINCE2® Overview tai muut johdon/henkilöstön tietoiskut

 • Ei sertifiointia

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation -kurssi on tiivis, kaksipäiväinen PRINCE2®-sertifiointiin tähtäävä workshop-tyyppinen valmennus. Kurssi antaa perustason tietämyksen PRINCE2®-projektinhallintaviitekehyksestä ja sen keskeisimmistä elementeistä. Kurssilla käsitellään tarkasti PRINCE2®-viitemallin hyödyt, yleisimmät syyt projektien epäonnistumisille sekä projektin elinkaari PRINCE2®-mallin mukaisesti.

Kurssilla käsitellään PRINCE2®:n prosessimaista lähestymistapaa projektinhallintaan. Valmennuksessa käydään läpi kaikki seitsemän periaatetta, teemaa sekä PRINCE2®:n prosessia aktiviteetteineen. Kurssilla valmistaudutaan myös PRINCE2® Foundation sertifiointitestiin.

Sertifiointitestin kesto 1 h, 40 monivalintakysymystä, ei kirjoja tai muistiinpanovälineitä.

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner on PRINCE2® Foundation sertifointitestin läpäisselle suunnattu käytännönläheinen jatkokurssi jolla opitaan soveltamaan PRINCE2 menetelmää. Tämä kolmipäiväinen PRINCE2® Practitioner-valmennus syventää PRINCE2®-osaamista uudelle tasolle. Practitioner-kurssilla paneudutaan yksityiskohtaisesti kaikkiin PRINCE2®:n periaatteisin ja prosesseihin sekä niitä täydentäviin teemoihin. PRINCE2®-teoriaa käsitellään reaalimaailman tehtäviä simuloivien ryhmätöiden kautta PRINCE2®:n käytännön hyödyntämisen näkökulmasta. Valmennuksessa hyödynnetään interaktiivista workshop-tyylistä lähestymistapaa, harjoitusten osuus on noin puolet kurssista.

Kurssin jälkeen osallistujalla on yksityiskohtainen tietämys PRINCE2®-projektijohtamisen menetelmästä ja kaikista siihen liittyvistä periaatteista, teemoista ja prosesseista. Valmennus antaa osallistujille valmiuksia suunnitella ja johtaa erilaisia ja erikokoisia projekteja, suunnitella oikeantyyppistä projektiorganisaatiota ja projektirakenteita, tunnistaa projektien menestystekijöitä sekä hyödyntää PRINCE2®-viitemallia omaan organisaatioon sopivaksi.

Kurssi antaa hyvät valmiudet PRINCE2® Practitioner Exam –testin suorittamiseen. Testin kesto on 2,5 h (+ mahdollinen 30 minuutin kielilisä henkilöille jotka eivät puhu äidinkielenään englantia), testissä saa olla mukana PRINCE2®-käsikirja ja sanakirja.


Luokkakurssit
Katso aikataulutetut luokkakurssit

Verkkokurssit
Tutustu verkkokurssiin