ITIL®
Information Technology Infrastructure Library

ITIL®

ITIL® eli Information Technology Infrastructure Library on kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. ITIL® on globaalisti tunnustettu prosessikirjasta, joka sisältää parhaita käytäntöjä ja malleja IT-johtamisen prosesseille. ITIL:ä on käytetty ja kehitetty yli 20 vuotta ja se on laajin kansainvälinen käytössä oleva IT-palvelujohtamisen viitekehys. ITIL®-mallin kehitys alkoi Englannissa valtionhallinnon hankkeena 1980-luvulla ja sitä kehittämään ja edistämään on perustettu käyttäjäyhdistys itSMF – IT Service Management Forum. Suomen itSMF yhdistyksestä ja sen toiminnasta löydät lisätietoja osoitteesta www.itsmf.fi.


ITIL® lyhyt historia

ITIL®:n ensimmäiset kirjat julkaistiin 1980-luvun lopulla. 1990-luvun puolestavälistä ITIL® on saanut de-facto standardin aseman monessa paikassa, vaikkakaan se ei ole ISO-perheen standardi. IT-palvelujohtamisen standardi on ISO 20000. ITIL-konseptia täydentävät monet IT-johtamisen mallit, kuten Information Services Procurement Library (ISPL), the Application Services Library (ASL), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) ja DevOps.

ITIL® v1 oli alun perin todellinen kirjasto erillisiä kirjoja IT-palveluiden johtamiseen liittyen. Kirjoja alettiin julkaista 1989 ja niitä julkaistiin vuosien mittaan 34 kirjaa.

ITIL® v2 kirjojen julkaisu aloitettiin vuonna 2000. Suuresta määrää erillisiä kirjoja aloitettiin kirjoittaa prosessiviitekehystä jossa parhaiden käytäntöjen eri alueet linkittyivät toisiinsa. ITIL® v2 sisälsi 8 kirjan kirjaston. ITIL® v2 sisälsi parhaita käytäntöjä mm. IT-palveluiden tuki- ja toimitusprosessien lisäksi liiketoiminnan tarpeiden huomioimiseen, teknologian hallintaa, palveluiden käyttöönottamisen ja sovellusten hallintaan. Käytännössä ITIL V2 käyttö ja hyödyntäminen keskittyi ennen kaikkea tuki- ja toimitus prosesseihin (service support and service delivery) ja näistä kahdesta kirjasta muodostui kaksi myydyintä ITIL kirjaa.

ITIL® v3 julkaistiin vuonna 2007 ja paranneltu versio vuonna 2011. Nykyiseen versioon viitataan yleisesti versiona kolme tai ITIL® v3. ITIL® v2 otti selkeän prosessinäkökulman ja jakoi prosessit Service Support- ja Service Delivery -prosesseihin. Siitä poiketen ITIL® versio 3 ottaa selkeän palvelunäkökulman ja jaottelee palvelun elinkaarimallin mukaan viiteen eri alueeseen, joista kaikista on julkaistu kirja:

 1. Service Strategy (Palvelustrategia)
 2. Service Design (Palvelusuunnittelu)
 3. Service Transition (Palvelutransitio)
 4. Service Operation (Palvelutuotanto) ja
 5. Continual Service Improvement (Jatkuva palvelun parantaminen).

ITIL®:stä on saatavana viiden peruskirjan lisäksi erilaisia erilaisia lyhennelmiä ja käytännön oppaita. Suomenkielisiä virallisia kirjoja ei ole saatavilla, mutta Suomeksi löytyy IT Service Management Forum Finlandin kääntämä ITIL® Foundation –taskuopas.

ITIL® v3 peruskirjat lyhyesti

Service Strategy -kirjassa kuvataan palvelustrategia ja arvontuottaminen, it-palvelujen linkittäminen liiketoiminnan tarpeisiin sekä palvelustrategian suunnittelu ja käyttöönotto.
Service Design -kirjassa kuvataan palvelujen suunnittelun tavoitteet ja elementit, palvelumallin valinta, kustannusmallit, riski/hyöty-analyysit, palvelusuunnitelman käyttöönotto sekä palvelujen mittaus ja valvonta.
Service Transition -kirjassa kuvataan organisaation ja organisaatiokulttuurin muutoksen hallinta, Knowledge Management, Service Knowledge Management System, menetelmät ja käytännöt sekä työkaluohjelmistot että palvelujen mittaus ja kontrolli.
Service Operation -kirjassa kuvataan sovellusten hallinta, muutoksenhallinta, tuotannon hallinta, kontrolliprosessit ja funktiot sekä mittaus ja valvonta.

Continual Service Improvement -kirjassa kuvataan organisaatiomuutoksen ja organisaatiokulttuurimuutoksen hallinta, kehittämisen liiketoiminta- ja teknologia-ajurit, menetelmät ja käytännöt sekä työkalut että mittaus ja valvonta.


"The digital revolution is far more significant than the invention of writing or even of printing."

ITIL® koulutus ja sertifioinnit

ITIL® sertifiointi koulutuksia voivat kouluttaa sertifioidut ITIL® kouluttajat ja koulutusorganisaatiot. Myös koulutusmateriaalien tulee olla sertifioituja. Sertifiointi tentit ovat monivalinta testejä joita voi suorittaa sertifioitujen koulutusorganisaatioiden koulutusten yhteydessä tai sertfioiduissa koulutuskeskuksissa.

Katso ITIL® koulutukset Oppia.fi:ssä


ITIL® Overview tai muut johdon/henkilöstön tietoiskut

 • Ei sertifiointia

ITIL® Foundation

 • 40 kysymystä, tunnin kestävä tentti, ei kirjaa tai muistiinpanoja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Kaikille ICT-palveluiden kanssa työskenteleville henkilöille, erityisesti henkilöille jotka osallistuvat palveluiden toimittamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, ostamiseen tai myymiseen.

ITIL® Practitioner

 • 40 kysymystä, tentin kesto 135 minuuttia, kirja(t) ja muistiinpanot sallittuja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelupäälliköille, tiimien esimiehille, prosessivastaaville, kehityspäälliköille, tietohallinnolle ja palvelutuottajaorganisaatioiden myynnille

ITIL® Intermediate

 • Jaettu kahteen kategoriaan Palvelun elinkaari (Service Lifecycle) ja Palvelu kyvykkyydet (Service Capability), 8 kysymystä, yksittäisen tentin kesto 90 minuuttia, ei kirjoja tai muistiinpanoja
 • Modulit voi opiskella haluamassaan järjestyksessä
 • Service Lifecycle modulit
  • Service Strategy (SS)
  • Service Design (SD)
  • Service Transition (ST)
  • Service Operation (SO)
  • Continual Service Operation (CSI)
 • Service Capability modulit
  • Operational Support and Analysis (OSA)
  • Planning, Protection and Optimization (PPO)
  • Release, Control and Validation (RCV)
  • Service Offerings and Agreements (SOA).
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

ITIL® Expert Level

 • Expert tason sertifiointitentin suorittaminen edellyttää 17 ”opintopisteen” (credits) keräämistä ennen Mananging Across the Lifecycle (MALC) –tentin suorittamista. MALC on arvoltaan 5 ”opintopistettä” ja näin ITIL® Expert –tason sertifiointi edellyttää 22 opintopistettä (credits).
 • Tentti sisältää 10 monivalintakysymystä, tentin kesto 120 minuuttia, ei kirjoja tai muistiinpanoja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

ITIL® Master Level

 • Vaatimuksena ITIL Expert –tason sertifiointi sekä minimissään viiden vuoden työkokemus vaativissa IT-palvelujohtamisen tehtävissä (leadership, managerial or higher management advisory levels)
 • Tentti on näyttökoe, joka perustuu kirjalliseen työhön sekä haastatteluihin (peer review hengessä).
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

Luokkakurssit
Katso aikataulutetut luokkakurssit

Verkkokurssit
Tutustu verkkokurssiin

"The Last ten years of IT have been about changing the way people work. The next ten years of IT will be about transforming your business.

Lisätietoa ITIL®:stä

Ladattavat tiedostot

ITIL®-sanasto suomeksi (ITIL® 2011 Edition)

ITIL®-sanasto ruotsiksi (ruotsi-englanti)-ITIL® på svenska (2007)

Linkkejä

Linkkejä:
Axelos https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil
itSMF Finland http://www.itsmf.fi
itSMF International http://www.itsmf.com

ITIL® on nykyään AXELOS Limitedin rekisteröity tavaramerkki, joka keskittyy kohdistamaan IT-palveluja liiketoiminnan tarpeisiin ja tukemaan sen ydinprosesseja. Se on rakennettu viiden keskeisen osa-alueen ympärille, jotka ovat: palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palvelutransitio, palvelutuotanto ja jatkuva palvelun parantaminen.